Gdy zgon nastąpił w domu

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerami 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Po wizycie lekarza następną czynnością jest zawiadomienie wybranego przez rodzinę zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

 

Gdy zgon nastąpił w szpitalu.

Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Rodzina musi wtedy zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało do miejsca, w którym oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową. W przypadku indywidualnych życzeń klientów, osoby uprawnione mogą przygotować zwłoki do ceremonii (mycie, zabiegi utrwalające, makijaż, ubranie).

 

Dokumenty niezbędne przy załatwianiu pogrzebu w zakładzie pogrzebowym

  • karta zgonu wypisana przez lekarza
  • akty zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka
  • akt urodzenia w przypadkach osób małoletnich bądź noworodków
  • ostatni odcinek emerytury lub renty / legitymacja emeryta rencisty

 

Formalności pogrzebowe

Jeżeli do organizacji pogrzebu wybiorą Państwo nasz zakład pogrzebowy, gwarantujemy, że zajmiemy się załatwieniem wszystkich kłopotliwych spraw urzędowych. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do naszego zakładu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły związane z formalnościami oraz samą ceremonią pogrzebową. Nasz zakład pogrzebowy zajmie się także wyrobieniem w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu, po uprzednim upoważnieniu naszego pracownika przez rodzinę zmarłego. Załatwiamy również formalności w zarządzie cmentarza, pomożemy z wyborem duchownego, który poprowadzi całą ceremonię pogrzebową oraz zajmiemy się zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS.

 

 

O b j a ś n i e n i a

 

Akt zgonu

Dokument jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej (w przypadku osoby małoletniej na podstawie metryki). Akt zgonu wydawany jest niezależnie od miejsca zamieszkania, we właściwym USC, w pobliżu miejsca nastąpienia zgonu. Do wyrobienia aktu zgonu potrzebny jest także dowód osobisty osoby wyrabiającej akt zgonu w USC.

Zasiłek pogrzebowy

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje on w razie śmierci. Jego kwota wynosi od marca 2011 roku 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie bądź instytucji, która pokrywa koszty pogrzebu. Może być to pracodawca, dom opieki społecznej, gmina i in. Dla wygody, formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku, mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.