Wiktor Osiatyński

Wiktor Osiatyński

Urodził się 6 lutego 1945 r. w Białymstoku.
Prawnik, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz prawach człowieka.
Był doktorem socjologii i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jako wyśmienity konstytucjonalista brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. W latach 90’ kierował Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Wykładał na uniwersytetach: Columbia, Stanford, Harvard.
Oprócz pracy naukowej, angażował się w działania społeczne. W ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zainicjował powstanie Programu Spraw Precedensowych, w którego radzie programowej zasiadał. Poświęcał się popularyzacji wiedzy o uzależnieniach. Był współtwórcą Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu, jednego z programów Fundacji im. Stefana Batorego. Laureat licznych nagród, w tym nagrody im. Jerzego Zimowskiego, przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych, nagrody za Odważne Myślenie im. Barbary Skargi nadawanej przez Konfederację Lewiatan, a także nagrody im. Pawła Włodkowica, za działalność na rzecz praw człowieka. Otrzymał także najwyższe odznaczenia państwowe, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 29 kwietnia 2017 r.