Leopold Przemyk

Leopold Przemyk

Ojciec Grzegorza Przemyka, który zmarł 14 maja 1983 roku na skutek śmiertelnego pobicia w komisariacie przy ul. Jezuickiej w Warszawie. Miał niespełna 19 lat.W 2013 roku Leopold Przemyk walczył w Europejskim Trybunale Praw Człowieka o uznanie, że zabójstwo jego syna nie było zwyczajnym przestępstwem, a zbrodnią popełnioną przez funkcjonariuszy publicznych. Trybunał orzekł, że postępowanie przed polskimi sądami stanowiły pogwałcenia art 2. Konwencji Praw Człowieka. Trybunał zasądził 20 tysięcy euro od państwa polskiego na rzecz ojca Przemyka.
Zmarł 29 listopada 2013 r.