Jarda Tadeusz Wróblewski

Jarda Tadeusz Wróblewski

Urodził się 19 stycznia 1951 r. w Polsce.
W 1981 r. przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Profesor Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Pracownik naukowy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w latach 1974-1984.
Wybitny neurochemik, znakomity naukowiec, pasjonat życia, dusza towarzystwa, wspaniały mentor i intelektualista.
Zmarł 21 sierpnia 2016 r.
Źródło: http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?pid=181211078