Jan Andrzej Wiśniewski


Jan Andrzej Wiśniewski pseud. „Strzegoń”

Urodził się 18 grudnia 1923r. w Warszawie.
Polski działacz podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej, żołnierz batalionu „Zośka”, uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1942 r. członek Szarych Szeregów. Drużynowy w Oddziale Specjalnym „Jerzy”, zastępca dowódcy 2 plutonu kompanii „Maciek” – batalionu „Zośka”.
Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Uczestnik m. in. „Akcji Wilanów” i „Sonderwagen”. Sierżant Podchorąży Armii Krajowej. Po wojnie jako inżynier mechanik był kierownikiem w różnych zakładach maszyn budowlanych.
Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej.
Zmarł 25 kwietnia 2017r.